Privatumo politika ir asmens duomenų apsauga

Jūsų privatumas mums yra svarbus. Siekdami geriau apsaugoti jūsų privatumą, mes renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršantroyal-green.lt interneto svetainėje, Facebook, Instagram, Youtube puslapiuose ir pan. (toliau – Svetainė). Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Naudodamiesi šia svetaine ar/ir mūsų paslaugomis Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis.

Privatumo politikos tikslas – informuoti apie Įmonės užtikrinamą, Klientų privatumo apsaugą, paaiškinti, kaip Įmonė saugo Klientų asmens duomenis ir padėti Klientams suprasti, kaip Klientų asmens duomenys tvarkomi, kokios yra jų teisės.

Vartojamos sąvokos

1.1 Asmeniniai duomenys – bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu ar identifikuojamu fiziniu asmeniu.
1.2. Apdorojimas – bet kokia operacija ar operacijų rinkinys, atliekamas naudojant Asmens duomenis arba Asmeninių duomenų rinkinius.
1.3. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.
1.4. Vaikas – fizinis asmuo iki 16 metų amžiaus.
1.5. Įmonė– UAB „Arimeda”.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

2.1. Pardavimų ir paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu, t. y. siekdami atsakyti į Jūsų užklausimus, kuriuos mums pateikėte Svetainėje, dėl mūsų produktų ar paslaugų. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis parašydami mums ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo darbuotoju telefonu, pateikdami savo nusiskundimus dėl Svetainės ar mūsų teikiamų paslaugų. Jums susisiekus su mumis raštu, e. paštu ar telefonu, išsaugosime susirašinėjimo ar garso įrašo (pokalbio įrašo) duomenis.
2.2. Duomenų tvarkymo tikslas yra apdoroti Jūsų elektroninius užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras), spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu; vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
2.3. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia Asmens duomenų tvarkymui, Asmens duomenys nuolat atnaujinami.


Duomenų subjekto teisės

Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:
3.1. Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą.
3.2. Susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome.
3.3. Reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis.
3.4. Reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti.
3.5. Reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas.
3.6. Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą.
3.7. Reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume.
3.8. Reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui. Norėdami tai padaryti, prašome pateikti užklausą el. paštu parduotuve@royal-green.lt.

Duomenys kuriuos renkame

4.1. Informacija, kurią mums pateikėte - tai gali būti jūsų el. pašto adresas, vardas, pavardė, atsiskaitymo adresas, namų adresas ir pan. – daugiausia informacija, kuri reikalinga norint pristatyti produktą arba pagerinti klientų aptarnavimą. Mes išsaugome informaciją, kurią pateikiate mums, kad galėtumėte komentuoti ar atlikti kitą veiklą svetainėje. Ši informacija apima, pavyzdžiui, jūsų vardą ir el. pašto adresą.
4.2. Informacija, kuri apie jus automatiškai surenkama- tai apima informaciją, kuri automatiškai saugoma slapukais ir kitais seanso įrankiais. Pvz., Jūsų IP adresas, kontaktų istorija (jei yra), apsipirkimo istorija (jei yra) ir t.t. Ši informacija naudojama norint pagerinti klientų patirtį. Kai naudojate mūsų paslaugas ar žiūrite į mūsų svetainės turinį, jūsų veikla gali būti registruojama.
4.3. Informacija iš mūsų partnerių - Mes renkame informaciją iš mūsų patikimų partnerių su patvirtinimu, kad turi teisinį pagrindą dalintis šia informacija su mumis. Tai yra arba informacija, kurią Jūs tiesiogiai jiems pateikėte arba kurią jie surinko apie jus kitais teisiniais pagrindais.
4.4. Viešai prieinama informacija - Mes galime surinkti daugiau informacijos apie jus, kuri yra viešai prieinama.

Kaip mes naudojame Jūsų asmeninius duomenis

Asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu būdu ir automatiniu būdu naudojant Įmonėje įrengtas asmens duomenų tvarkymo priemones. Mes naudojame jūsų asmeninius duomenis teisėtais pagrindais ir (arba) su jūsų sutikimu. Atsižvelgdami į sutarties sudarymą ar sutartinių įsipareigojimų vykdymą, apdorojame jūsų asmeninius duomenis šiais tikslais:
5.1. Santykių su Klientais palaikymo ir galimybių naudotis Įmonės produktais ir paslaugomis sudarymo ir administravimo tikslu.
5.2. Prekių pirkimo-pardavimo, paslaugų sutarčių su Klientu sudarymo ir vykdymo, duomenų apie Klientą atnaujinimo tikslu, siekiant užtikrinti jų teisingumą, naudojantis išoriniais ir vidaus registrais, kai tai yra būtina vykdant sutartį ar siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sutarties sudarymą ar vykdant teisinę pareigą.
5.3. Elektroninės prekybos tikslu.
5.4. Tiesioginės rinkodaros, reklaminių akcijų vykdymo tikslu, nuolaidų, teikiant pasiūlymus, naujienas, informaciją, paslaugas, tiekiant produktus ar siunčiant naujienlaiškį, kurių Klientas prašo iš Įmonės arba kurie, Įmonės nuomone, gali sudominti Klientą, Klientų nuomonės apklausų, rinkos tyrimų ir statistinių duomenų rinkimo, gerinti Įmonės paslaugų kokybę, Klientų, kaip paslaugų gavėjų, patirtį bei kurti naujus produktus ir paslaugas.

Kas dar gali prieiti prie jūsų asmeninių duomenų

6.1. Mes nesidalijame jūsų asmeniniais duomenimis su nepažįstamais žmonėmis. Tam tikrais atvejais asmeniniai duomenys apie jus yra pateikiami mūsų patikimiems partneriams (pvz. UAB Omniva, UAB Lietuvos paštas, UAB Opay Solutios ir pan.), kad galėtume suteikti jums paslaugą (pristatyti prekes) arba pagerinti klientų aptarnavimą. Mes daliname jūsų duomenis tik su patikimomis trečiosiomis šalimis ir dirbsime tik su partneriais, kurie gali užtikrinti tinkamą jūsų asmeninių duomenų apsaugos lygį.
6.2. Kadangi mes vertiname jūsų privatumą, mes ėmėmės būtinų atsargumo priemonių, atitinkančių ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Todėl jūsų asmens duomenys nebus platinami kitiems be jūsų sutikimo. Mes atskleidžiame Jūsų asmeninius duomenis trečiosioms šalims ar valstybės pareigūnams, kai esame teisiškai įpareigoti tai padaryti. Mes galime atskleisti jūsų asmeninius duomenis trečiosioms šalims, jei su tuo sutikote arba jei yra kitų teisinių priežasčių.
6.3. Mes darome viską, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų saugūs. Mes naudojame saugius protokolus bendravimui ir duomenų perdavimui (pvz., HTTPS). Siūlome naudoti saugų serverį. Visa pateikta informacija per “Secure Socket Layer” (SSL) technologiją perduodama tik tam, kam leidžiama naudotis tokiomis sistemomis su specialiomis prieigos teisėmis, ir reikalaujama, kad informacija būtų konfidenciali.

Slapukai ir kitos technologijos kurias naudojame

7.1. Mes naudojame slapukus ir (arba) panašias technologijas, kad analizuotume klientų elgseną, administruotume svetainę, stebėtume naudotojų judesius ir renkame informaciją apie naudotojus. Tai daroma, kad suasmenintumėte ir sustiprintumėte savo patirtį su mumis.
7.2. Slapukas yra mažas teksto failas, saugomas jūsų kompiuteryje. Slapukai saugo informaciją, kuri naudojama siekiant padėti svetainėms dirbti. Tik mes galime naudotis mūsų svetainėje sukurtais slapukais. Galite valdyti slapukus naršyklės lygiu.
7.3. Šiuo metu mes naudojame “numanomą sutikimo” politiką, o tai reiškia, kad mes manome, kad esate patenkinti šiuo naudojimu. Jei nesate patenkintas, tuomet neturėtumėte naudoti šios svetainės, turėtumėte ištrinti slapukus, apsilankiusius svetainėje, arba naršyti svetainę naudodami naršyklės anoniminį naudojimo nustatymą (vadinamą “Inkognito” “Chrome”, “InPrivate” “Internet Explorer”, “Privatus naršymas” “Firefox” ir “Safari” ir tt). Tačiau pasirinkus išjungti slapukus gali trukdyti naudotis tam tikromis funkcijomis. 
7.4. Mes naudojame slapukus šiais tikslais:
a) Būtini slapukai– šie slapukai reikalingi tam, kad galėtumėte naudotis kai kuriomis svarbiomis mūsų svetainės funkcijomis, pvz., Prisijungdami. Šie slapukai nerenka jokios asmeninės informacijos.
b) Funkcionalumo slapukai – šie slapukai suteikia funkcionalumo, dėl kurio mūsų paslauga naudojama patogiau ir leidžia teikti daugiau individualizuotų funkcijų. Pavyzdžiui, jie gali prisiminti jūsų vardą ir el. Laišką komentarų formose, todėl kitą kartą, kai komentuosite, neturėsite iš naujo įvesti šios informacijos.
c) Analizei skirti slapukai – šie slapukai naudojami stebėti mūsų svetainės ir paslaugų naudojimą ir našumą.
d) Reklamai skirti slapukai– šie slapukai naudojami norint pateikti jums ir jūsų interesams tinkamus skelbimus. Be to, jie naudojami norint apriboti skelbimo matymo laiką. Paprastai jie pateikiami svetainėje reklamuojant tinklus su svetainės operatoriaus leidimu. Šie slapukai prisimena, kad lankėtės svetainėje ir šią informaciją dalijasi su kitomis organizacijomis, tokiomis kaip reklamdaviai. Dažnai taikymo ar reklaminiai slapukai bus susieti su svetainės funkcijomis, kurias teikia kita organizacija.
7.5 Duomenys apie kaupiamus slapukus:

SlapukasGaliojaTikslasRenkami duomenysSukuriamasPobūdis
PHPSESSID Iki sesijos Skirta vartotojo sesijai palaikyti Šifruotas unikalus ID numeris Prisijungus prie svetainės Sesijos
_ga 2 metai Analitinis Google Analytics programos slapukas užregistruoja unikalų ID numerį, naudojamą generuojant statistinius duomenis apie tai, kaip lankytojas naršo interneto svetainėje Šifruotas unikalus numeris Prisijungus prie svetainės  Analitinis
_gat 1 minutė Analitinis Google Analytics programos slapukas, skirtas užklausų skaičiui riboti Apsilankymo laikas Prisijungus prie svetainės Sesijos
_gid 24 valandos Analitinis Google Analytics programos slapukas, užregistruoja unikalų ID numerį, naudojamą generuojant statistinius duomenis apie tai, kaip vartotojas naršo interneto svetainėje Šifruotas unikalus numeris Prisijungus prie svetainės Analitinis
PrestaShop Sesijos naršymo laikotarpiu Slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti Šifruotas unikalus numeris Prisijungus prie svetainės Sesijos
fb 3 mėnesiai Facebook slapukas, užregistruojantis  unikalų ID numerį, naudojamą generuojant statistinius duomenis apie tai, kaip vartotojas naršo interneto svetainėje Šifruotas Facebook unikalus numeris ir naršyklės unikalus numeris Prisijungus prie svetainės Funkcinis
CONSENT Iki 18 metų Šis slapukas pateikia informaciją apie tai, kaip galutinis vartotojas naudoja svetainę ir bet kokią reklamą, kurią galutinis vartotojas galėjo pamatyti prieš apsilankydamas minėtoje svetainėje. Šifruotas unikalus numeris Sutikus Funkcinis


7.6. Mes naudojame “PrestaShop”, kad galėtume saugoti pagrindinius duomenis apie jūsų sąveiką su mūsų svetaine ir apie tai, ar esate prisijungęs prie “PrestaShop”. Mes naudojame sesijos slapuką, kad galėtume prisiminti savo prisijungimą (jei esate registruotas vartotojas) ir ką jūs įtraukėte į pirkinių krepšelį. Tai, mūsų manymu, yra būtini svetainės veikimui. Jei jie yra išjungti, tada įvairios svetainės funkcijos bus sugadintos. 
7.7. Mes naudojame “Google Analytics”, norėdami įvertinti srautą mūsų svetainėje. “Google” turi savo privatumo politiką, kurią galite peržiūrėti čia. Jei norite atsisakyti “Google Analytics” stebėjimo, apsilankykite Google Analytics atsisakymo puslapis.
7.8. Mes naudojame kitų trečiųjų šalių slapukus, kurie jūsų kompiuteryje nustatyti išorinėmis svetainėmis, kurių paslaugos naudojamos šioje svetainėje. Tai apima svetainės mygtukų bendrinimą, leidžiantį lankytojams dalytis turiniu socialiniuose tinkluose. “Slapukus” šiuo metu nustato “Facebook”, “Twitter”, “Instagram”, “Pinterest”, “Google+” ir “LinkedIn”. Norint įgyvendinti šiuos mygtukus ir prijungti juos prie atitinkamų socialinių tinklų ir išorinių svetainių, yra ne svetainės sričių domenų scenarijai. Turėtumėte žinoti, kad šios svetainės gali rinkti informaciją apie tai, ką jūs darote visame internete, įskaitant šią svetainę.
7.9. Turėtumėte patikrinti atitinkamų kiekvienos iš šių svetainių politiką, kad sužinotumėte, kaip tiksliai jie naudoja jūsų informaciją, ir sužinokite, kaip atsisakyti ar ištrinti tokią informaciją.
7.10. Galite pašalinti slapukus, saugomus jūsų kompiuteryje, naudodami naršyklės nustatymus. Arba galite valdyti kai kurias trečiosios šalies slapukus naudodami privatumo didinimo platformą, pvz.: optout.aboutads.info ar youronlinechoices.com. Norėdami gauti daugiau informacijos apie slapukus, apsilankykite allaboutcookies.org.

Šios privatumo politikos pakeitimai

8.1. Jei nuspręsime pakeisti mūsų privatumo politiką, mes paskelbsime šiuos pakeitimus šiame puslapyje ir / arba atnaujinsime privatumo politikos pakeitimo datą žemiau. Ši politika paskutinį kartą buvo pakeista 2020 m. rugsėjo 21 d.
8.2. UAB „Arimeda“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.
8.3. Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums.

Kliento atsakomybė

9.1. informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią Kliento informaciją;
9.2. Pateikti reikalingą informaciją, kad esant Kliento prašymui Įmonė (arba pristatymo paslaugos tiekėjas) galėtų identifikuoti Klientą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu Klientu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti Klientą). Tai reikalinga Kliento ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie Klientą būtų pateikta tik Klientui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

Kontaktinė informacija

Mes esame pasiryžę apsaugoti jūsų privatumą. Susisiekite su mumis, jei turite kokių nors klausimų ar problemų dėl savo asmeninių duomenų naudojimo ir saugojimo. Mes mielai jums padėsime:

UAB Arimeda

Direktorė Giedrė Vosylienė

Tel.: +37060899009 (I-V 9-17 val)

El. pašto adresas: parduotuve@royal-green.lt 

X

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Login with Facebook
X

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Register with Facebook
X

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Please enter the email address you used to register. You will receive a temporary link to reset your password.