Prekių pirkimo-pardavimo  taisyklės

Sąvokos

1.1. Taisyklės - šios Pirkimo taisyklės nustatančios Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę, pareigas bei kitas su prekių pirkimu ir pardavimu www.royal-green.lt internetinėje parduotuvėje susijusias nuostatas.

1.2. Pardavėjas - UAB "Arimeda" įmonės kodas 302496053, PVM mokėtojo kodas LT100005314716, adresas Sąlyno g. 10A, Kaunas Lietuva LT-47166.

1.3. Internetinė parduotuvė - elektroninė parduotuvė www.royal-green.lt

1.4. Pirkėjas - veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; nepilnamečiai asmenys nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys ir visų nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.5. Sutartis - bet kokios sutartys sudarytos šioje Internetinėje parduotuvėje tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

1.6. Prekė - Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės.

Bendrosios nuostatos

2.1. Šios pirkimo Taisyklės yra Internetinės parduotuvės Sutartis nustatanti tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo. Prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Atkreipkite dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika, o atsisakius tai padaryti Prekių užsakymas yra negalimas.

2.2. Šios Taisyklės ir bet kokios Sutartys tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sudaromos tik Lietuvių kalba.

2.3. Internetinės parduotuvės prekyba yra vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2.4. Prekės likutis sandėlyje ir Internetinėje parduotuvėje išskirtinais atvejais gali nesutapti, todėl galimi nesutapimai su informacija ir Jūsų užsakymo negalėsime įvykdyti arba įvykdysime tik dalį jo. Tokiu atveju Pirkėjas yra nedelsiant informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas ir per 5 (penkias) darbo dienas yra grąžinama suma už trūkstamas Prekes arba užsakymas laikinai sustabdomas atsižvelgiant į Pirkėjo pageidavimus.

2.5. Realios Prekės išvaizda gali neatitikti esančios nuotraukoje. Gali skirtis atspalvis, pakuotės dizainas. Produkto aprašymas yra bendro pobūdžio, todėl gali ne visai sutapti su informacija esančia ant produkto pakuotės.

2.6. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Internetinėje vaistinėje.

2.7. Kartu su Pirkėjo pateiktu užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas.

2.8. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Internetinėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

2.9. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.10. Kilus klausimams visada galite kreiptis elektroniniu adresu parduotuve@royal-green.lt arba skambinti telefonu +37060899009.

Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas išsirinkęs norimas Prekes ir suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Pirkimo taisyklėmis, Privatumo politika, bei kita pateikiama informacija, Prekių užsakymo formoje paspaudžia mygtuką "Patvirtinti užsakymą".

3.2. Naudotis Internetinės parduotuvės paslaugomis turi teisę Pirkėjai aprašyti šių Taisyklių 1.4. punkte.

3.3. Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje elektroninėje parduotuvėje. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, bei Pardavėjo duomenų bazėje Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

Asmens duomenų tvarkymas

4.1. Pardavėjas naudoja Pirkėjo asmens duomenis Internetinės parduotuvės administravimo tikslu, ar norint pristatyti produktą, kai gauna aiškų Pirkėjo sutikimą tokiam duomenų tvarkymui.

4.2. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.

Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti išsirinktas Prekes Internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių, Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekių per 14 (keturiolika) dienų nuo užsakytos prekės pristatymo dienos, jei prekės atitinka sąlygas esančias Prekių grąžinimas ir keitimas nuostatuose bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, užpildydamas prekių grąžinimo formą.

Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas įsipareigoja registracijos formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus registracijos formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis Internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ir stabiliam veikimui.

6.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas Prekes, bei jų pristatymo išlaidas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

6.4. Pirkėjas norėdamas pateikti Prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje privalo susipažinti ir sutikti su Privatumo politika ir šiomis Pirkimo taisyklėmis, kitaip Prekių užsakymas yra negalimas.

6.5. Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti Prekę, apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.

6.6. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Pirkimo Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Pardavėjo teisės

7.1. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas nesusipažino su Pirkimo taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

7.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Internetinėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Pirkimo Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

7.3. Jei Pirkėjas pažeidžia savo įsipareigojimus nurodytus šiose Pirkimo taisyklėse arba bando pakenkti Internetinės svetainės darbo stabilumui ir saugumui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti ar nutraukti galimybę Pirkėjui naudotis Internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

7.4. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, prekių grąžinimo sąlygų tinkamą vykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

8.2. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

8.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka

9.1. Prekių kainos yra tokios, kurios nurodytos Internetinėje parduotuvėje. Pardavėjas deda visas pastangas tam, kad užtikrintų, kad Prekių kainos, tuo metu, kai Pirkėjas pateikinėja užsakymą, būtų teisingos.

9.2. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims.

9.3. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM (tokio dydžio, kuris taikomas konkrečiu metu Lietuvos Respublikoje).

9.4. Prekių kainos neapima pristatymo išlaidų iki tam tikros prekių krepšelio sumos. Pristatymo išlaidų dydis nurodomas Internetinėje parduotuvėje gali keistis. Aktualūs prekių pristatymo kainų dydžiai pateikti Prekių Pristatymo informacijoje.

9.5. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš būdų, nurodytų Apmokėjimas skyriuje,  kuris yra neatskiriamas šių Taisyklių priedas. Patvirtindamas šias taisykles, pirkėjas patvirtina, kad sutinka su Prekių pristatymo skyriaus sąlygomis.

9.6. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs skyriuje Apmokėjimas 1, 2, 3, 4 punktuose (išankstinis apmokėjimas už prekes) nurodytus būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

9.7. Prekių užsakymas patvirtinamas ir pradedamas vykdyti, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes.

9.8. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros jam būtų pateikiamos atspausdintos popieriuje, fiziniu būdu kartu su prekėmis arba siunčiamos Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu įvykdžius užsakymą (pristačius prekes).

9.9. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, gali keistis tik išimtiniais atvejais, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, žmogiškos klaidos (apsirikimo) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių ir pagrįstų priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 5 (penkias) darbo dienas royal-green.lt elektroninės prekybos tinklapyje nurodytais kontaktais. Atšaukus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visą jo sumokėtą sumą.

9.10. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje gali skirtis nuo kitų prekių pardavimo vietų.

9.11. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros jam būtų pateikiamos atspausdintos popieriuje, fiziniu būdu kartu su prekėmis arba siunčiamos Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu įvykdžius užsakymą (pristačius prekes).

Prekių pristatymas

10.1. Prekes Padavėjas pristato Pirkėjui į Pirkėjo pasirinktą paštomatą arba į namus per Pardavėjo užsakytoas kurjerių tarnybas kaip nurodyta Prekių pristatymo skyriuje.

10.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Pirkėjui laikydamasis nurodytų terminų ir sąlygų kaip nurodyta Prekių pristatymo skyriuje. Šie terminai netaikomi tuo atveju, jei Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą pagal šių Taisyklių 2.4. punktą.

10.3. Pirkėjas sutinka, jog išskirtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

10.4. Pirkėjas pasirinkdamas Prekių pristatymą - Kurjeris, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.

10.5. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje įskaitant Kuršių neriją (tačiau šiuo atveju taikoma papildoma priemoka nurodyta 10.6. punkte) darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val, todėl Prekių užsakymo formoje turite nurodyti tą adresą, kuriuo būsite nurodytu laiku.

10.6. Prekėms užsakytoms į Kuršių nerija su kurjerio pristatymu yra taikomas papildomas mokestis. Pristatant į Omnivos paštomatą mokestis neskaičiuojamas.

10.7. Priimant Prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumetą, tam, kad būtų tinkamai identifikuotas Pirkėjas. Jei Pirkėjas pats priimti negali, o Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

10.8. Pristačius ir perdavus Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją.

10.9. Pristatymas laikomas įvykdytu ir nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu.

10.10. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su transporto priemonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę.

10.11. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas turi elgtis pagal skyriuje Prekių grąžinimas ir keitimas 11.4. ir 11.10. punktuose pateiktus nurodymus.

10.12. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius kurjerių paslaugas teikiančios įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje ar popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje pakuotėje.

10.13. Pirkėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo momento patikrinti Prekių pakuotes, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją. Pirkėjui per nurodytą terminą neįvykdžius pareigos ir nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad Prekių pakuotės yra tinkamos, o kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.

Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato pirkėjo teisę atsisakyti ryšio priemonėmis, tame tarpe ir internetu, sudarytos pirkimo- pardavimo sutarties, nenurodant jokios priežasties.

11.2. Jeigu Pirkėjas atsisako pirkimo– pardavimo sutarties, kol prekė dar nėra jam pristatyta, Pirkėjas turi informuoti apie tai www.royal-green.lt tinklapyje nurodytais Kontaktais. Pirkėjo atsisakymas įforminamas kaip užsakymo atšaukimas.

11.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo– pardavimo sutarties per 14 dienų nuo tos dienos kai jis ar jo prekių užsakyme nurodytas asmuo gauna užsakytą prekę. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos, privalo išsiųsti prekes Pardavėjui. Tinkamos kokybės prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

11.4. Pirkėjas norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo– pardavimo sutarties turi Pardavėjui UAB Arimeda, juridinio asmens kodas 302496053, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Salyno g. 10A, pranešti apie savo sprendimą atsisakyti pirkimo– pardavimo sutarties pateikdamas ne nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu ar elektroniniu laišku). Pirkėjas gali pasinaudoti pavyzdine sutarties atsisakymo formą, kuri yra patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-154 (formą galima rasti: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9 ).

11.5. Grąžinama Prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), taip pat ji turi būti nenaudota, tokio paties komplektiškumo ir komplektacijos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais. 

11.6. Pardavėjui grąžinama Prekė turi būti tvarkingoje ir originalioje pakuotėje. Už daikto sukomplektavimą, supakavimą ir atsiuntimą atsako Pirkėjas. Grąžinant prekes Pirkėjas privalo pridėti PVM sąskaitą- faktūrą, kuri buvo gauta su prekėmis, taip pat būtina užpildyti ir pasirašyti grąžinimo formą, nurodant grąžinamų prekių sąrašą.

11.7. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo– pardavimo sutarties sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228-10 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių:
11.7.1. jeigu pirkimo– pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
11.7.2. jeigu pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

11.8. Pirkėjas neturi teisės grąžinti tinkamos kokybės maisto produktų. Prekės laikomos kokybiškomis, jei nėra pasibaigęs prekių galiojimo terminas, prekių sudėtyje nėra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui nėra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės nėra pažeistos mechaniškai, nėra pažeistos jų pakuotės ar nėra kitų prekių kokybės trūkumų.

11.9. Pardavėjas sumokėtus pinigus už grąžintas prekes Klientui grąžina ne vėliau kaip per 5 dienas nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos. Pardavėjas pinigus grąžina naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Pirkėjas aiškiai sutinka su kitu būdu. 

11.10. Kai grąžinama nekokybiška Prekė, Pardavėjas įsipareigoja ją pakeisti analogiška kokybiška Preke. Tuo atveju, jei Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Pardavėjas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo prekių grąžinimo, kompensuoti Pirkėjui sumą sumokėtą už šią prekę. Nekokybiškų prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pardavėjas. 

11.11. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

11.12. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

11.13. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

11.14. Pirkėjas grąžina prekes Pardavėjui adresu Atgimimo g. 1B, Raudondvario k, Kauno raj. arba siunčia į Raudondvario IKI Omniva paštomatą (Naujalio g. 20B, Raudondvaris, Kauno raj.). 

Atsakomybė

12.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

12.2. Užsiregistravęs Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie Internetinės parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus Internetinėje parduotuvėje.

12.3. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Pirkimo taisyklėmis, Privatumo politika ir kita pateikta informacija, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklapius per Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.

Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai

13.1. Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių, kaip jie apibrėžti šių Taisyklių 12.2 ir 12.3 punktuose.

13.2. Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio Pardavėjas pagrįstai negali kontroliuoti.

13.3. Tuo atveju, jeigu Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui:

a) Pardavėjas nedelsiant informuos Pirkėją;

b) Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei. Jeigu Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių pabaigos.

Pasikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroniniu pašto adresu. Atskirais atvejais pardavėjas gali su Pirkėju susisiekti Pirkėjo registracijos formoje nurodytu telefono numeriu.

14.2. Pirkėjas, siekdamas susisiekti su Pardavėju, siunčia Pardavėjui elektroninį laišką adresu parduotuve@royal-green.lt arba kontaktuoja kitais būdais, kurie yra Pardavėjo Internetinės svetainės skyriuje Kontaktai.

14.3. Pirkėjas norėdamas grąžinti prekes pagal skyriuje Pekių grąžinimas ir keitimas pateiktus punktus turi užpildyti Atsisakymo formą.

Baigiamosios nuostatos

15.1. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo Sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis.

15.2. Nepavykus susitarti kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

X

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Login with Facebook
X

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Register with Facebook
X

WELCOME TO OUR WONDERFUL WORLD

Did you know that we ship to over 24 different countries

Please enter the email address you used to register. You will receive a temporary link to reset your password.